Hoppa till innehåll
Hem » Vad säger lagen?

Vad säger lagen?

Lagen om skydd mot olyckor – LSO

Sotning och brandskyddskontroll är en kommunal myndighetsverksamhet som styrs av lagen om skydd mot olyckor. LSO (Lagen om skydd mot olyckor) LSO syftar till att skydda människors liv, hälsa, egendom och miljö från olyckor. Här ingår bland annat vilka skyldigheter man har som privatperson, företagare och kommun när det gäller brandskydd.

Fastighetsägaren är skyldig att låta sota och brandskyddskontrollera sin skorsten och eldstad enligt fastställda frister för att förebygga brand.
Om så ej sker kan ett föreläggande med eldningsförbud utfärdas eftersom konsekvensen av utebliven sotning och brandskyddskontroll innebär att fastighetsägaren inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga brand

Enligt 2 kap. 2§ LSO (Lagen om skydd mot olyckor) 

Vilka regler gäller för dig som fastighetsägare?

I vår arbetsordning kan du läsa om vad du har för skyldigheter och och även våra skyldigheter som sotare. Du kan läsa bland annat om vad du ska förbereda inför vårat besök.

Vad säger lagen om sotning och brandskydd?

Brandskyddskontrollen kan jämföras med besiktningen av bilen. Med en viss regelbundenhet ska man få reda på om bilen är körduglig. Samma syfte fyller brandskyddskontrollen när det gäller eldstaden och skorstenen.

Sotning och brandskydd utförs för att skydda människors liv, hälsa, egendom och miljö från olyckor. Därför arbetar vi under  LSO – lagen om skydd mot olyckor

Vad säger lagen om taksäkerhet?

De lagar och regler som berör taksäkerhet är något av en djungel. Däremot gäller inte djungelns lag om en olycka skulle inträffa. Då kan fastighetsägaren hållas ansvarig och det kan handla om mycket kännbara påföljder. Dessutom är det flera olika lagar och regler som kan vara aktuella i ansvarsfrågan, beroende på situation.

Egentligen är det ganska självklart.
Ingen har några synpunkter numera om att man ska ha bilbälte på.
Samma sak borde gälla på det här området. Det är ju vår arbetsmiljö det handlar om.