Hoppa till innehåll
Hem » Synpunkter

Synpunkter

För oss på A.Hj skorstensfejeri  är det viktigt att du är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. 

Vi värdesätter synpunkter och klagomål på vår verksamhet eftersom det ger oss en möjlighet att fånga upp eventuella problem, åtgärda dessa och vidta förebyggande åtgärder.

Garanti & reklamation

Om du inte skulle vara nöjd med vårt arbete kontakta sotaren så snart som möjligt för bedömning av arbetet. Detta är viktigt då en del eldningsanläggningar efter en relativt kort drifttid kan göra bedömningar svåra eller omöjliga.

Vid klagomål ber vi dig att läsa nedanstående punkter.

Tycker du att priset är för dyrt så kontakta räddningstjänsten. 

Det är kommunen som har monopolet inom skorstensfejarbranchen och det är en kommunal myndighetsutövning som vi utför. Priset är en kommunal taxa och är lika för alla i din kommun och fastställt i den offentliga upphandlingen som kommunen förhandlat fram. Av denna anledning kan du direkt kontakta räddningstjänst istället för oss om du är missnöjd med priset.

Anser du att sotaren inte har makat ur? 

Då ber vi dig att titta en extra gång, är det sot eller är det aska som ligger kvar? Sotaren tar alltid med sig sotet i de fastigheter där vi har möjlighet att använda sotsug, men askan lämnas alltid kvar. Det är av den enkla anledningen att glöden kan ”leva” kvar i askan i flera dagar. Vi riskerar inte att det ska utvecklas någon brand och därför lämnas askan kvar.

Anser du att sotaren har smutsat ner hemma hos dig? 

Då hänvisar vi dig att först och främst läsa INFÖR BESÖKET… Att sota medför alltid en viss risk för att sot tränger fram ur otätheter eller dammar ut då man öppnar luckor för att ta ut sotet. Därför är det viktigt att ni i förväg skyddar möbler och inredning, särskilt om de är placerade nära eldstaden. Har du följt våra hänvisningar och de ändå har blivit sot i ditt hem så kontakta kontoret snarast.

Vid en sådan situation behöver vi ta reda på om någon av våra anställda av någon anledning har gjort något fel som gjort att sotet tagit sig ut eller om din anläggning är otät. Vid konstaterat fel i arbetet ska detta åtgärdas utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad för dig som fastighetsägare. Skulle din anläggning vara otät ligger ansvaret på dig som fastighetsägare.

Vermikulitskivor/keramik i eldstaden & packningar runt luckor & dylikt är förbrukningsvaror.  

Livslängden på dessa kan variera beroende på hur mycket du eldar och om du stöter i plattorna med vedträna vid vedinlägg, vermikulitskivor är känslig och går lätt sönder.

Vermikuliten/keramiken har som uppgift att skydda kaminens stomme och höja förbränningstemperaturen i kaminen.

Vermikulit är ett poröst, mjukt keramiskt material som tål höga temperaturer.

Däremot är det känsligt vid stötar, hugg och slag – släng därför aldrig in veden utan lägg in veden, i ytan på vermikulitskivor kan det uppstå gropar och hål samt små sprickor, detta är helt naturligt vid en tids normal användning.

Om vermikuliteplattorna i kaminen är trasiga får du inte ut maximalt av din kamin och i västa fall kan kaminens stomme ta stryk.

Byt bara materialet när det spruckit sönder så att bitar faller ur, eller om skivorna gått av.

Om du är orolig för dina vermikulitskivor i eldstaden så var försiktig och demontera dessa själv innan sotning.

Eldstäder och rökkanaler samt imkanaler SKALL tåla sotning/rengörning av ordinarie sotningsredskap.

Förbrukningsartiklar såsom packningar, vermikulit, keramik eller tätningsmaterial i eldstäder och imkanaler bekostas inte om dessa brister eller havererar vid normalt utförd sotning.

Detsamma gäller även takpannor och annan taktäckning som som EJ är skyddad av godkända takskyddsanordningar eller om takskyddsanordningar är felmonterade.

Gick dina steg på taket sönder vid sotningsbesöket?

Tänk då på att det är upp till DIG som fastighetsägare att se till att dina takskyddsannordningar ska vara i så gott skick att vår personal kan vistas på ditt tak utan någon risk att ramla ner. Går dina steg sönder uppfyller inte din taktsäkerhet kraven och på så sätt kan få en anmärkning vid en brandskyddskontroll. Din taktsäkerhet är på samma sätt som Vermikulitskivor/keramik i eldstaden & packningar runt luckor förbrukningsvaror och går sönder med tiden.

I formuläret här nedan kan du skicka in ett meddelande till oss med ert klagomål.
Ni kan även bifoga bilder (Max 4MB)  för att förtydliga ert meddelande.