Hoppa till innehåll
Hem » Inför besöket

Inför besöket

Ditt hem är sotarens arbetsplats!

Sotaren är beroende av din hjälp för att kunna utföra sitt jobb. För att vi ska kunna hålla nere kostnaderna behöver vi få tillträde på den aviserade dagen och tid. Kan vi inte utföra vårt arbete den planerade dag och tid tillkommer en extra inställelse avgift enligt sotningstaxan.

Inför besöket behöver vi din hjälp.

När du får meddelande om att sotning eller brandskyddskontroll kommer att utföras är det bra om du hjälper till med följande saker innan sotare kommer:

Vi behöver åtkomst till ditt tak

Därför skall en stege finna tillgänglig . Fastighetsägaren ansvarar för att uppstigning och förflyttning på taket kan ske på ett säkert sätt (till exempel stegar rena från snö och is). Kontrollera därför att stegarna på taket är säkra och att glidskydd finns monterat vid takfoten bredvid takstegen. Läs mer om taksäkerhet här!

Vi behöver tillträde till er fastighet

Samt de utrymmen som har anknytning till objektet som ska sotas. Vid brandskyddskontroll kontrolleras hela rökkanalen, både ut- och invändigt. Det innebär att även ev. vind måste vara tillgänglig vid kontrollen liksom alla övriga utrymmen som skorstenen passerar.

Se till att det finns bra med utrymme runt det som ska sotas.

Flytta undan mattor, möbler och täck över ömtåliga ytor och golv fram till eldstaden och i dess närhet. Då vi av säkerhetsskäl ej får ta av oss skorna när vi går in i er fastighet kan det vid dåligt väder lätt bli några blöta skoavtryck eller rullspår från stoftsugen. Vi  ber er att vara extra noga med mattor, golv och ytor som ni är extra rädda om. Att sota medför alltid en viss risk för att sot tränger fram ur otätheter eller dammar ut då man öppnar luckor för att ta ut sotet. Därför är det viktigt att ni i förväg skyddar möbler och inredning, särskilt om de är placerade nära eldstaden.

Se så att rensluckor inte är blockerade

Och att utrymme med sådan lucka är tillgängligt vid sotning

Stäng ner eldstaden i tid.

Alla former av eldstäder ska vara nedsläckta och avsvalnade inför att sotning och brandskyddskontrollen ska ske.

Töm din eldstad på aska innan vårt besök.

Vi tar aldrig med oss askan och det är av den enkla anledningen att glöden kan ”leva” kvar i askan i flera dagar. Sotaren tar alltid med sig sotet i de fastigheter där vi har möjlighet att använda sotsug. Men vi tar inga risker att det ska utvecklas en brand och därför lämnas alltid askan kvar.

Ta fram ett obrännbart kärl med lock

Att lägga sotet i om det är mycket sot som inte får plats i sotsugen. (OBS!, ett plastkärl får ej användas)

Att tänka på inför en bokad besiktning:

  • Markstege uppställd.
  • Fastmonterat glidskydd för markstege på plats. Läs mer om taksäkerhet här!
  • Godkända takskyddsanordningar färdigmonterade.
  • Typgodkännandebevis tillgängligt.
  • Monteringsanvisningar för eldstaden/rökkanalen tillgängliga, om inte skall BBR (boverkets byggregler följas).

Anmäl snarast ändrat bränsleslag eller motsvarande åtgärd som påverkar sotningsfristen. Detta gäller även om man slutar elda eller innan man återupptar eldningen igen. Vid ev. flytt eller ägarbyte av fastighet, meddela detta till sotningskontoret snarast.

Ring oss

Telefontid:

Mån-Fre 08.30-12.30

Övrig tid: telefonsvarare 

Telefon Sotenäs/Lysekil/Munkedal: 0523-321 60

Telefon Tanum/Strömstad: 0525-206 20

Email

info@skorstensfejaren.com