Startsida

Välkommen till A.Hj skorstensfejeri!

Vi jobbar för din säkerhet.

*********************************************************************************

Hemsidan är under uppbyggnad, är det något ni undrar kan ni ta kontakt med oss på kontoret!

*********************************************************************************

Bra att tänka på inför sotning & brandskydd!

  • Ställ fram en stege. Du som fastighetsägare har skyldighet att se till att de skyddsanordningar som enligt lag skall finnas på taket (glidskydd, takstege och ev. skorstensstege)är väl underhållna  Fastighetsägaren ansvarar för att uppstigning och förflyttning på taket kan ske på ett säkert sätt (bl.a. stegar rena från snö och is). Kontrollera därför att stegarna på taket är säkra och att glidskydd finns monterat vid takfoten bredvid takstegen, så att markstegen inte kan glida i sidled. Vintertid är det bra om det är skottat fram till markstegen.
  • Flytta undan mattor och möbler och täck över ömtåliga ytor och golv fram till eldstaden och i dess närhet.
  • Se till att det finns gott om plats runt det som ska sotas. Ta bort ömtåliga saker kring eldstaden.
  • Vid brandskyddskontroll kontrolleras hela rökkanalen, både ut- och invändigt. Det innebär att även ev. vind måste vara tillgänglig vid kontrollen liksom alla övriga utrymmen som skorstenen passerar.
  • Ved- och pelletseldade värmepannor måste vara nedsläckta och avsvalnade för att sotning ska kunna utföras. Det gäller givetvis även andra eldstäder som braskaminer, kakelugnar, vedspisar m.m.
  • Anmäla snarast ändrat bränsleslag eller motsvarande åtgärd som påverkar sotningsfristen. Detta gäller även om man slutar elda eller innan man åter börjar elda igen.
  • Vid ev. Flytt eller ägarbyte av fastighet, var vänlig meddela Sotningskontoret detta!

 

 

Viktig information från

Brandskyddskföreningen

och Räddningstjänsten, klicka på bilden!

 

 

 

Vi är medlemmar i Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund SSR

 

Vi är medlemmar i

Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund SSR